بسته حسابداری شرکتی پیشرفته

بسته شرکتی پیشرفته، شامل یک سیستم کامل حسابداری است که، تمام نیازهای هر کسب و کاری را، برطرف می نماید.
این بسته به گونه ای طراحی شده است که ، بتوانید به راحتی همه فرآیند های مالی خودتان را، .بدون هیچ مشکلی مدیریت نمایید همچنین می توانید بسیاری از فرآیندها و قوانین حسابداری را، به خود سیستم بسپارید تا برای شما به سادگی هرچه تمام تر، بصورت اتوماتیک انجام دهد.

 • بسته حسابداری شرکتی پیشرفته، مناسب است برای؟

   • 1-شرکت های متوسط به بالا،دارای پرسنل بیش از 30 نفر
   • 2-کسب و کارهای متوسط روبه بالا(عمدتاً فروشگاهی و خدماتی)
 • چرا سیستم مالی گیتی یار؟

   • 1-سادگی کار با نرم افزار
   • 2-قابلیت بالای یادگیری
   • 3-گزارش های مورد نیاز هر کسب و کار
   • 4-بر گرفته از تکنولوژی روز
   • 5-محیطی کاملا آرام و متفاوت
   • 6-تغییرات ظاهری به دلخواه شما
 • تفاوت سیستم های مالی گیتی یار با دیگر سیستم های موجود در بازار

 • امکانات بسته نرم افزاری شرکتی پیشرفته گیتی یار

  • امکانات بسته نرم افزاری فوق به تفکیک به شرح ذیل می باشد

   • سیستم حسابداری مالی
   • سیستم دریافت و پرداخت
   • سیستم انبار
   • سیستم حقوق و دستمزد
   • سیستم بیمه

سیستم ها

شرح قیمت تخفیف قیمت تمام شده
سیستم حسابداری مالی 1,500,000 تومان 15 درصد 1,275,000 تومان
سیستم دریافت و پرداخت 1,500,000 تومان 15 درصد 1,275,000 تومان
سیستم انبار 1,500,000 تومان 15 درصد 1,275,000 تومان
سیستم حقوق و دستمزد 1,500,000 تومان 15 درصد 1,275,000 تومان
سیستم بیمه 500,000 تومان 15 درصد 425,000 تومان
سیستم حسابداری مالی
1,500,000 تومان
15 درصد
1,275,000 تومان
سیستم دریافت و پرداخت
1,500,000 تومان
15 درصد
1,275,000 تومان
سیستم انبار
1,500,000 تومان
15 درصد
1,275,000 تومان
سیستم حقوق و دستمزد
1,500,000 تومان
15 درصد
1,275,000 تومان
سیستم بیمه
500,000 تومان
15 درصد
425,000 تومان
6,500,000 تومان
975,000 تومان
497,250 تومان
6,022,250 تومان