بسته حسابداری شرکتی ساده

این بسته به گونه ای طراحی شده است که ، بتوانید به راحتی همه فرآیند های مالی خودتان را، .بدون هیچ مشکلی مدیریت نمایید همچنین می توانید بسیاری از فرآیندها و قوانین حسابداری را، به خود سیستم بسپارید تا برای شما به سادگی هرچه تمام تر، بصورت اتوماتیک انجام دهد.

 • بسته حسابداری شرکتی ساده، مناسب است برای؟

   • 1-شرکت های کوچک تا 10 نفر پرسنل
   • 2-کسب و کارهای کوچک(عمدتاً فروشگاه ها)
 • چرا سیستم مالی گیتی یار؟

   • 1-سادگی کار با نرم افزار
   • 2-قابلیت بالای یادگیری
   • 3-گزارش های مورد نیاز هر کسب و کار
   • 4-بر گرفته از تکنولوژی روز
   • 5-محیطی کاملا آرام و متفاوت
   • 6-تغییرات ظاهری به دلخواه شما
 • تفاوت سیستم های مالی گیتی یار با دیگر سیستم های موجود در بازار

 • امکانات بسته نرم افزاری شرکتی ساده گیتی یار

  امکانات بسته نرم افزاری فوق به تفکیک به شرح ذیل می باشد

  • سیستم حسابداری مالی
  • سیستم دریافت و پرداخت

سیستم ها

شرح قیمت تخفیف قیمت تمام شده
سیستم حسابداری مالی 1,500,000 تومان 7 درصد 1,395,000 تومان
سیستم دریافت و پرداخت 1,500,000 تومان 7 درصد 1,395,000 تومان
سیستم انبار 1,500,000 تومان 0 درصد 1,500,000 تومان
سیستم حقوق و دستمزد 1,500,000 تومان 0 درصد 1,500,000 تومان
سیستم بیمه 500,000 تومان 0 درصد 500,000 تومان
سیستم حسابداری مالی
1,500,000 تومان
7 درصد
1,395,000 تومان
سیستم دریافت و پرداخت
1,500,000 تومان
7 درصد
1,395,000 تومان
سیستم انبار
1,500,000 تومان
0 درصد
1,500,000 تومان
سیستم حقوق و دستمزد
1,500,000 تومان
0 درصد
1,500,000 تومان
سیستم بیمه
500,000 تومان
0 درصد
500,000 تومان
3,000,000 تومان
210,000 تومان
251,100 تومان
3,041,100 تومان