حسابداری دلخواه من

شما با استفاده از این پکیج می توانید، خودتان نیازهای مورد نظرتان را انتخاب نمایید،به طور مثال: گاهی پیش می آید که،برحسب نیاز کسب و کارمان فقط سیستم حسابداری و دریافت و پرداخت را، نیاز داریم و لزومی به خرید بقیه سیستم ها نداریم، شما از این طریق، خودتان نیازمندی هایتان را مشخص می نمایید.

 • بسته حسابداری دلخواه من، مناسب است برای؟

   • همه کسب و کارهایی که، نیازمند مدیریت مالی خودشان هستند
 • چرا سیستم مالی گیتی یار؟

   • 1-گزارش های مورد نیاز هر کسب و کار
   • 2-بر گرفته از تکنولوژی روز
   • 3-محیطی کاملا آرام و متفاوت
   • 4-تغییرات ظاهری به دلخواه شما
 • تفاوت سیستم های مالی گیتی یار با دیگر سیستم های موجود در بازار

 • امکانات بسته نرم افزاری شرکتی پیشرفته گیتی یار

  • امکانات بسته نرم افزاری فوق به تفکیک به شرح ذیل می باشد

   • سیستم حسابداری مالی
   • سیستم دریافت و پرداخت
   • سیستم انبار
   • سیستم حقوق و دستمزد
   • سیستم بیمه

سیستم ها

شرح قیمت تخفیف قیمت تمام شده
سیستم حسابداری مالی 1,500,000 تومان 0 درصد 1,500,000 تومان
سیستم دریافت و پرداخت 1,500,000 تومان 0 درصد 1,500,000 تومان
سیستم انبار 1,500,000 تومان 0 درصد 1,500,000 تومان
سیستم حقوق و دستمزد 1,500,000 تومان 0 درصد 1,500,000 تومان
سیستم بیمه 500,000 تومان 0 درصد 500,000 تومان
سیستم حسابداری مالی
1,500,000 تومان
0 درصد
1,500,000 تومان
سیستم دریافت و پرداخت
1,500,000 تومان
0 درصد
1,500,000 تومان
سیستم انبار
1,500,000 تومان
0 درصد
1,500,000 تومان
سیستم حقوق و دستمزد
1,500,000 تومان
0 درصد
1,500,000 تومان
سیستم بیمه
500,000 تومان
0 درصد
500,000 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان